2016-02-15 10:02:05

Izrada dječjih portreta

Dana 11. veljače 2016. držana je radionica „Izrada dječjih portreta“ u kojoj su sudjelovali roditelji, učenici i učiteljica 2. c.  Učenici su se nekoliko dana prije međusobno fotografirali te su izabrane najbolje fotografije za portrete.  Za radionicu su pripremljene isprintane fotografije i drvo, a roditelji su na radionici, koristeći tehniku preslikavanja fotografije na drvo, izradili portrete učenika. Roditelji i učenici zadovoljni su radionicom i postignutim rezultatima.

učiteljica Dijana Vuković

 

 

Fotografije pogledajte na:  http://os-jkozarca-slatina.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=371


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina