2020-04-02 10:23:45

2. travnja – Svjetski dan svjesnosti o autizmu

2. travnja u cijelom se svijetu obilježava Dan svjesnosti o autizmu, puštanjem plavih balona u zrak. Na taj način želi se istaknuti nedovoljna informiranost javnosti o ovom  poremećaju koji je sve prisutniji  u našem društvu.

Unatoč nizu istraživanja, uzroci nisu posve razjašnjeni. Znanstvena istraživanja ukazuju na to da se radi o nasljednom neurorazvojnom poremećaju, kao i o utjecaju faktora okoline. Češće se javlja kod dječaka nego kod djevojčica.

Osnovna obilježja poremećaja iz  spektra autizma su:

teškoće u socijalnim interakcijama

teškoće verbalne i neverbalne komunikacije

neuobičajeno ponašanje

ograničene aktivnosti i interesi 

različite motoričke smetnje i stereotipna ponašanja.

Istraživanja pokazuju da rana dijagnostika, kao i rana intervencija mogu poboljšati rezultate rehabilitacije i prilagodbe djece s autizmom.

Učenici 1.b razreda obilježili su ovaj dan svojim radovima i bili su pri tome jako kreativni. Učenici 1.b razreda pokazali su svojim radovima da vole i podržavaju svakoga tko je različit i drugačiji.

FOTOGRAFIJE
 

NIJEDNO DIJETE NIJE IZGUBLJENO, AKO IMA UČITELJA KOJI VJERUJE U NJEGA”

Tony Attwood


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina