2020-02-06 22:03:16

Projekt Celtic Heritage na nastavi Hrvatskog jezika

Na nastavi Hrvatskog jezika provedena je radionica u okviru školskog projekta Celtic Heritage. Organizirali su je knjižničarka Jelena Martinović i učitelj Hrvatskog jezika Danijel Vilček, u njoj su sudjelovali učenici 7. c razrednog odjela, a održana je u školskoj knjižnici u srijedu, 29. siječnja 2020. Aktivnosti u kojima su učenici sudjelovali povezuju sadržaje nastave književnosti za sedmi razred (legenda i mit) s ciljevima školskog projekta (upoznavanje učenika s keltskom kulturom – običajima, duhovnim aspektima kulture, umjetnošću, mitologijom).

 

U središtu svih aktivnosti nalazila se keltska legenda o poznatom kralju Arthuru. U prvoj aktivnosti učenici su olujom ideja u digitalnom alatu Mentimetar pisali asocijacije koje povezuju s pojmom legenda. Nakon razgovora o njihovim asocijacijama i legendi kao književnoj vrsti, u drugoj su aktivnosti pomoću kratke prezentacije upoznati s crticama o Keltima i njihovoj kulturi. Potom je uslijedilo čitanje početka legende o kralju Arthuru i načinu na koji je on postao kralj.

U središnjoj aktivnosti učenici su podijeljeni u četiri skupine. Prva je skupina bila okupljena oko Svetog grala, poznatog pehara iz legende o kralju Arthuru, druga je predstavljala vitezove okruglog stola, treća viteza Lancelota, a četvrta posljednje dionice legende, tj. Arthurovo napuštanje ovog svijeta. Nakon što je svaka skupina prema ponuđenim uputama i smjernicama napisala svoj dio fabule, u nastavku se koristilo metodom World cafe. Svaka skupina preuzela je ulogu gosti ili pak domaćina i u korelaciji s ostalim skupinama sudjelovala u sastavljanju ostatka legende. Kada je svaka skupina ugostila i posjetila ostale skupine, vraća se u svoj dom i na temelju prikupljenih informacija piše legendu do njezina kraja.

Sljedeća je aktivnost obuhvaćala čitanje radova, tj. mogućih inačica legende, a učenici su potom upoznati s njezinim pravim sadržajem.

Na kraju je svaka skupina popunjavala listić samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja u kojem je vrednovala rad ostalih skupina na temelju parametara koji se nalaze na listiću. Učenici su potom uočili koja su obilježja legende kao književne vrste prepoznali tijekom rada na primjeru legende o kralju Arthuru.

Učenici su pokazali iznimne stvaralačke sposobnosti. U pisanju su bili kreativni, a u skupinama su surađivali i pomno usmjeravali svoje goste u pisanju priče, usvajajajući obilježja legende kao književne vrste – ponajprije njezina usmenog karaktera, ali i keltske kulture koja je neizostavan dio europskog kulturnog nasljeđa.

Fotografije

Danijel Vilček, učitelj Hrvatskog jezika


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina