2019-10-22 16:02:14

Dječji tjedan u PŠ Kozice

Obilježavanje Dječjeg tjedna u PŠ Kozice počelo je 9. 10. 2019. na Satu razrednog odjela likovnim stvaralaštvom učenika, a završilo crtanjem kredama na školskom igralištu. Tema je bila Sretno dijete.

Fotografije


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina