2019-10-01 14:53:18

Obilježavanje Međunarodnog dana znakovnog jezika

S učenicima drugoga razreda koji pohađaju izvannastavnu aktivnost „Civic Education“ održana je radionica znakovnog jezika na kojoj su učenici imali priliku naučiti na koji način gluhe osobe mogu komunicirati i izraziti se kako bi ih drugi razumjeli. Naučili su koliko vrsta znakovnog  jezika ima te koliko približno gluhih ljudi ima u svijetu.

Učenici su cijeli sat radili u tišini kako bi mogli na vlastitom iskustvu vidjeti kako im je bilo sporazumijevati se samo znakovima i neverbalnom komunikacijom (govor tijela).  Kao uvodnu aktivnost učili su znakovnu abecedu u paru jedni sa drugima, na način da su se predstavljali jedni drugima. U drugoj, grupnoj aktivnosti, zajedno smo vježbali pozdrave i na kraju je snimljen video u kojem su učenici pokazivali pozdrave koje su naučili u prethodnoj aktivnosti .

Na kraju radionice učenici su bili zadovoljni, radionica im je bila zanimljiva i poučna jer su naučili na koji način mogu neverbalno komunicirati i sporazumijevati se uz pomoć znakovnog jezika. Učenici su se dobro zabavili i ujedno naučili nešto novo i zanimljivo.

 

Učiteljica Katarina Pejić i psihologinja Darija Živković

 

Fotografije

 

 


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina