2019-06-03 09:34:00

Projekt Igram se i računam

Učenici KO 1. i 3. razreda PŠ Novi Senkovac, tijekom nastavne godine 2018./2019., brojnim aktivnostima uspješno su realizirali projekt Igram se i računam.

Ciljevi projekta bili su:

usvajati i izražavati se matematičkim jezikom pomoću igre, omogućiti rad prema sadržajima različite težine i složenosti s obzirom na interes učenika, primjenjivati usvojena matematička znanja zbrajanja i oduzimanja te množenja i dijeljenja u svakodnevnom životu.

Učenici su igrovnim aktivnostima povezivali nastavne sadržaje Matematike s drugim nastavnim predmetima, osobito Prirodom i društvom.Učenice 1. razreda imenovale su geometrijske likove skačući igru Školica,odnose među predmetima ponavljale su pomoću jesenskih ilustracija na panou, a brojeve od 1 do 10 crtajući sjemenke jabuka, zadavale su jedna drugoj zadatke zbrajanja i oduzimanja brojeva od 1 do 20 pomoću skupova (obruča) i loptica te su kartonskim žetonima lakše usvojile nastavne sadržaje jedinica i desetica.

Svi učenici izradili su stroj za računanje od otpadnog materijala. Stroj je učenicima trećeg razreda poslužio za zadavanje zadataka zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja brojeva do 1000. Također, učenici su upotrebljavali i fidget spinner, dok je novost bilo upotrebljavanje micro:bita, zahvaljujući projektu STEM revolucija: razredna nastava.

Projektom Igram se i računam učenici su na zanimljiv i kreativan način usvajali nastavne sadržaje Matematike, razvijali timski rad i osjećaj odgovornosti tijekom rješavanja zadataka, povezivali nastavne sadržaje drugih predmeta s Matematikom te izrađivali matematičke igre.

Galerija fotografija:  http://os-jkozarca-slatina.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=1254&limit=&curr_page=0

Učiteljica: Sanela Tot


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina