2019-06-21 08:10:47

Termini dopunskog/produžnog rada učenika

U privitku možete pogledati termine održavanja dopunskog (produžnog) rada za učenike OŠ Josipa Kozarca. 

Molimo učenike koji su upućeni na dopunski rad da se pridržavaju termina dolazaka. 


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina