2019-06-07 08:34:30

TERENSKA NASTAVA 4. a/b/c razrednog odjela "MOJA SLAVONSKA ŠUMA"

U okviru Projektnog dana povodom Svjetskog dana zaštite okoliša  u okviru Erasmus+ projekta  Be the change …you want  to be!   4. a/b/c  razredni odjeli  su 5.lipnja 2019.  realizirali kurikulumom predviđenu terensku nastavu „Moja slavonska šuma“.

Terenska nastava je organizirana u suradnji sa djelatnicima Šumarije Slatina, kojima se zahvaljujemo za odličnu organizaciju boravka djece u nizinskoj šumi.

Tijekom terenske nastave djelatnici šumarije upoznali su učenike sa šumom kao zajednicom biljaka i životinja, te kakav utjecaj šume imaju na okoliš i klimu nekog kraja. Upoznali su mladu i zrelu šumu, kao i način pošumljavanja. Tome su i sami doprinijeli sadnjom sadnica hrasta.

Učenici su mogli vidjeti kako šumari vrše različite izmjere u šumama kao npr. visina stabla, godišnji prirast drvne mase,  količina podzemnih voda i sl.

U šumi su učenici, uz pomoć odraslih,  postavili hotel za kukce  koji su važni čimbenici opstanka šumske životne zajednice.

U trenucima opuštanja, učenici su doživjeli čaroliju pripreme obroka u prirodi uz logorsku vatru, na kojoj su pekli kobasice na ražnju.

 Ankica Horvat

 

Galerija fotografija: http://os-jkozarca-slatina.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=1220


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina