2019-05-20 10:51:00

Državna smotra projekata Građanskog odgoja i obrazovanja

Dvije skupine učenika naše škole predstavile su svoje projekte na državnoj Smotri projekata Građanskog odgoja i obrazovanja koja se održala u Zagrebu 20. svibnja 2019. godine. Prvu skupinu činili su učenici Lana Cigrovski, Noa Fazekaš, Lorena Krupnicki i Venio Rulj s mentoricom Ljiljanom Peretin. Oni su predstavili svoj projekt Ja ću biti... Druga skupina učenika, koju su činili Donatella Beneš, David Bjelajac, Hana Lovreković i Stjepan Oskomić, predstavila je projekt Spoznaj samog sebe. Njihov mentor bio je Danijel Vilček.

Učenici su pokazali ozbiljnost u radu, razvijene komunikacijske vještine, kreativnu prirodu i predanost radu na projektu. Vrlo su uspješno predstavili našu školu. Zbog toga su nagrađeni komplimentima stručnih povjerenstava koji su osobit poticaj za daljni rad i trud.

Galerija fotografija: http://os-jkozarca-slatina.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=1201

                                                         

Danijel Vilček, učitelj Hrvatskog jezika


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina