2019-05-13 09:19:42

Obilježavanje Majčinog dana

Majčin dan obilježava se druge nedjelje u svibnju pa su povodom tog dana u petak, 10. 5. 2019., učenici PŠ Donji Meljani, s učiteljicama i učiteljicom Engleskog jezika, proveli niz aktivnosti kroz integriranu nastavu. Čitali su prigodne tekstove na hrvatskom i engleskom jeziku, razgovarali o značenju majke u njihovu odrastanju, pjevali o majkama te izrađivali poklone za svoje mame.

Mirjana Prlić, Martina Grgurić i Katarina Pejić

Galerija: http://os-jkozarca-slatina.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=1195


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina