2016-08-18 11:58:00

Ponude za energetsku obnovu

Dana 16.8.2016. izvršeno je otvaranje i pregled ponuda za izvođenje radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Josipa Kozarca.


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina