2016-05-04 19:44:03

PRVAŠIĆI NAUČILI PONEŠTO NOVO O PČELAMA I MEDU

Dana 29.travnja 2016. u suradnji s Pčelarskom udrugom „Lipa“ iz Slatine, održana je tijekom tri nastavna sata, edukacija naših prvoškolaca  o životu pčela i njihovoj važnosti za život na Zemlji.

 

 Učenike je na zanimljiv i nadasve pristupačan način o životu pčela poučio roditelj , gospodin Mario Vreš, koji je ujedno i  uzgajivač pčela.

 Uz slikovni materijal, učenici su mogli  na pčelinjem apisariju vrlo lijepo vidjeti i upoznati razvoj pčela i organizaciju pčelinjeg društva. Gospodin Vreš ih je poučio o ulozi pčela u cjelokupnom životu na Zemlji i o opasnostima koje im prijete djelovanjem čovjeka.

Ove sadržaje povezali smo s temama  Zaštita okoliša  i Zdrava hrana jer su zdrav okoliš i zdrava hrana preduvjet da bi i mi sami bili zdravi.

Na kraju su se svi učenici zasladili, kako kažu pčelari, najzdravijom namirnicom na svijetu.

 Vjerujemo im.

Hvala tati Mariju  Vrešu na zanimljivoj prezentaciji!

 

Poveznica:

http://www.radioslatina.hr/portal/dogadanja/udruga-pcelara-lipa-i-slatinski-prvoskolci/

 

 


Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina